Presentació

La llar d'infants El Gira-sol de Mont-ras som:

-una escola on els INFANTS  són el CENTRE  dels propis aprenentatges.
-una escola en la que l'APRENENTATGE, forma part de la imaginació, la creativitat, el respecte, la il.lusió i la convivència.


-una escola que treballa, conjuntament, amb les FAMÍLIES, motivant-ne la participació .
-una escola relacionada amb l'ENTORN, participativa i oberta a la COMUNITAT.
-una escola DINÀMICA i ACTIVA, i de QUALITAT, capaç d'adaptar-se als canvis.

 

L'escola està distribuïda diversos espais. Els espais són zones educatives que tenen una dinàmica i una vida pròpies. Cada infant entra a una aula de referència amb les tutores referencials i un cop fet el bon dia, cada infant pot triar diverses propostes d'activitats. En funció dels diferents espais cada alumne/a podrà fer joc simbòlic, joc heurístic, mirar contes, experimentació o psicomotricitat.

A partir d'aquest sistema intentem que els alumnes puguin desenvolupar la seva capacitat de descobrir i experimentar i reflexionar de manera autònoma, sense sentir-se dirigits. L'equip educatiu programem uns objectius per cada infant i proporcionem a cada espai el material adequat perquè els nens i les nenes puguin assol.lir aquests objectius; per tant el material del qual disposem es va analitzant durant el curs i canviant en funció de les necessitats i el desenvolupament dels nostres alumnes.

Dins del joc heurístic propiciem que cada nen i cada nena descobrixi mides, volums, i propietats de diferents objectes per si sol, fet que generarà que tot allò que aprengui l'infant li cridi l'atenció i per tant tingui molt més sentit per cadascu; a la vegada que cada nen pot anar aprenent al seu ritme, sense presses i sense pressió...

A l'espai d'experimentació hi trobem elements de la natura que els alumnes van portant segons l'època de l'any, de manera que és un espai molt variable, ja que hi poden haver  des de plantes de primavera, fins elements de la tardor, fruites, verdures... També hi incloem una zona de construccions amb elements naturals: fustes, suros, cordes, anelles, cadenes, cordills, que ajuden als nens i les nenes a fer una treball manipulatiu de precisió o d'aprenetatge de mides, colors, formes, textures... sempre, també, de manera autònoma i seguint el ritme que cada alumne necessiti.

 A l'espai de psicomotricitat és on els nens poden posar-se els mitjons antiliscants i treballar l'equilibri, el desplaçament, gir, llançament, també en funció del seu desenvolupament i tenint en compte les característiques de cada edat.

Degut a la situació actual hem adaptat els diferents espais a dins de les aules de cada grup, per tal de poder seguir treballant correctament amb els infants i a la vegada adaptar el nostre sistema educatiu complint amb els protocols necessaris.

Els infants també tindran dues activitats  introduïdes en el si del dia a dia de l'escola; dos dies a la setmana treballarem el projecte de música, que inclourà fer audicions, massatges que els permetran conèixer molt millor el propi cos i relaxar-se i conèixer i manipular instruments musicals com: la guitarra, flauta, bateria i altres que els criden molt l'atenció. També farem danses i ritmes adaptats a les primeres edats.

 La segona activitat, que es realitzarà un dia a la setmana, en un ambient natural i espontani per a ells i en el si del joc diari, serà el treball en llengua estrangera, en aquest cas l'anglès: concretament farem jocs, cançons, mirarem contes, i petites històries i aprendrem vocabulari bàsic, de l'entorn proper dels infants. El fet d'aprendre una segona llengua en les primeres edats és molt positiu, ja que és el moment el que el cervell té més capacitat d'absorció i  els infants tenen més facilitat per adquirir nou vocabulari. Aquesta manera de treballar permet que els infants aprenguin una segona llengua com si fos una llengua materna,a partir d'escoltar, repetir i rebre reforçament positiu en tot el que van aprenent.

 

El nostre tret diferencial és que seguint aquest sistema permetem que els infants siguin:


- Autònoms.
- Crítics.
- Curiosos.
- Intuïtius.
- Respectuosos.
- Actius.
- Alegres.

 

L'equip educatiu està format per  mestres, tècniques en educació infantil i la direcció. Som persones il.lusionades per la nostra tasca i compromeses  amb l'educació, que compartim una manera de pensar i de veure el desenvolupament, l'aprenentatage i l'educació dels infants.

L'Escola

Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol