Membres de l'equip educatiu de l'escola

 

 Tot l'equip educatiu està format per professionals de més de quinze anys d'experiència en el nostre centre educatiu, en formació constant i amb coneixements de pediatria, psicologia,  logopèdia i psicopedagigia infantil.

L'equip educatiu consta d'una ditectora diplomada en educació infantil, màster en logopèdia i postgrau en direcció de centres educatius. Una educadora diplomada en educació infantil i tres tècniques en educació infantil.

 

 

L'Escola

Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol
Escola Bressol Gira-Sol